Spolek KaRuna

Spolek KaRuna

Obnovme fyzickou a duchovní sílu a zdraví lidí.

Hlavní činnost spolku Karuna

 • Pořádání kulturních, kulturně-vzdělávacích a obdobných akcí,
 • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 • výroba předmětů přispívajících k obnovení fyzické a duchovní síly a zdraví,
 • činnost spojená se zkvalitněním vztahu lidí k přírodě jako základu jejich fyzické existence na Zemi,
 • obnova a podpora energeticky příznivých míst v krajině,
 • vydavatelská činnost, polygrafická výroba a knihařské práce,
 • výroba a prodej zvukových a zvukově obrazových záznamů podporujících osobní rozvoj člověka,
 • šíření informací o původu člověka a jeho dosud nenalezených možnostech a schopnostech,
 • prodej přírodních bylinných produktů podporujících zdraví a vitalitu člověka,
 • činnost vedoucí k utváření charakteru člověka a kultivace svědomí a hodnotových priorit na základě moudrosti a znalostí původní staroslovanské kultury,
 • vhodnou formou podporovat zvídavost dětí o aspekty přírody, podporovat jejich intuici a osobnostní rozvoj.